Ik wandel voor Zomerkind!

Inti Nap

( 10 km (kwart marathon) | Lid van team: Team Zomerkind  )

Ik wandel voor Zomerkind!

Inti Nap

( 10 km (kwart marathon) | Lid van team: Team Zomerkind  )

Opgehaald

40
40% bereikt van mijn streefbedrag € 100

In 2013 heeft de stichting een Kinderdagcentrum (KDC) Plus en in 2020 het Ontwikkelcentrum (OC) Zomerplus geopend. Het KDC biedt dagbesteding aan kinderen en het OC aan jongeren vanaf 18 jaar. Alle kinderen en jongeren zijn (zeer) ernstig meervoudig beperkt. Beide locaties zijn gehuisvest in Nieuw-Beijerland. 

Stichting Zomerkind staat voor maximale individuele aandacht, een individueel zorgplan en een gevarieerd en op maat gemaakt dagprogramma met specifieke intensieve aandacht voor ontwikkeling, communicatie en beweging. Er is sprake van professionele en liefdevolle verzorging en begeleiding van de kinderen en jongeren binnen een gezond leefklimaat. Ouders worden optimaal betrokken bij het reilen en zeilen van de stichting en uiteraard bij de zorg voor hun eigen kind. Er zijn korte lijntjes, een open communicatie en lage overheadkosten door inzet van vele vrijwilligers in alle lagen van de organisatie.

Zomerkind is een prachtige, bijzondere en unieke plek, waar onze kinderen, jongeren en ouders graag komen. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten en mag zijn wie hij of zij is.

“Als je de kwaliteiten van een kind niet kent, blijf dan van de beperkingen af”.

Het welbevinden en het welzijn van de kinderen en jongeren staat voorop. Natuurlijk wordt er op alle fronten naar gestreefd dat kinderen en jongeren zich binnen hun eigen mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Juist omdat de ontwikkeling van de EMB doelgroep heel moeizaam  verloopt, is het cruciaal dat er naar elke mogelijkheid gezocht wordt. Juist vanwege de werkwijze, die op Stichting Zomerkind gehanteerd wordt, blijkt dat de kinderen en jongeren wel degelijk in staat zijn tot ontwikkeling.

€ 250 opgehaald

€ 500 opgehaald

€ 1.000 opgehaald

Eerste donatie ontvangen

10 donaties ontvangen

25 donaties ontvangen

50 donaties ontvangen

Een blogbericht geplaatst

Toon meer

Wil je niets missen?