Team Zomerkind

Wij wandelen voor kinderen met een handicap!

Opgehaald

75
3% bereikt van het totaalbedrag € 2.500

Nog te gaan:

Stichting Zomerkind heeft in 2013 een Kinderdagcentrum (KDC) Plus geopend. In 2020 is het Ontwikkelcentrum (OC) Zomerplus gestart. Het KDC biedt begeleiding groep aan kinderen en het OC aan jongeren vanaf 18 jaar. Alle kinderen en jongeren zijn ernstig meervoudig beperkt. Beide locaties zijn gehuisvest in Nieuw-Beijerland. 

Stichting Zomerkind is ontstaan als ouder initiatief. Een groep ouders wilden een andere en betere dagbestedingsplek voor hun eigen kind. Een dagbesteding waar sprake is van maximale individuele aandacht, intensieve en kundige begeleiding, adequaat toezicht en goede professionele zorg, waarbij de focus zeer sterk gericht is op stimulering, beweging, communciatie en ontwikkeling. Dit maakt Zomerkind een plek waar onze kinderen en jongeren graag komen

Blije kinderen en jongeren

En dat is waar wij voor gaan wandelen! We hopen op jullie steun! Met jullie sponsoring en donaties kunnen we iets extra's voor onze kinderen en jongeren regelen. Er zijn nog altijd vele wensen met betrekking tot aanschaf van nieuw aangepast speelgoed, ontwikkelingsmateriaal, communciatie hulpmiddelen en hulpmiddelen om sport en samen spel te stimuleren. Daarnaast is er ook altijd extra budget nodig om een uitje of feestje te organiseren. Hoe leuk is dat! De kinderen zijn jullie dankbaar voor elke vorm van support. 

 

Missie en doelstellingen van Stichting Zomerkind:

Stichting Zomerkind heeft de missie om de kwaliteit van leven van ernstig meervoudig beperkte kinderen / jongeren te vergroten door het stimuleren van de ontwikkeling en het verbeteren van het welzijn. Zowel kwaliteit van zorg als kwaliteit van leven staan bij Stichting Zomerkind hoog in het vaandel.

Hieruit voortvloeiend zijn er meerdere doelstellingen waar Zomerkind voor staat:

1. Maximale individuele aandacht

2. Individueel zorgplan

3. Gespecialiseerd en gevarieerd dagprogramma met specifieke aandacht voor communicatie en ontwikkeling, waarbij evenwicht bestaat tussen ontspanning, activiteiten, spel, beweging en therapie

4. Gespecialiseerde verzorging en begeleiding

5. Gezond leefklimaat

6. Stimuleren van ouderbetrokkenheid

7. Open communicatie binnen een kleinschalige instelling waarbij overheadkosten zo laag mogelijk gehouden worden. 

 

 

 
Methodiek op Zomerkind
 
Als basis het LACCS programma om te streven naar “een goed leven"

Ondersteunende methodes en projecten zijn o.a.

 • Basale stimulatie
 • Ervaar het maar
 • Leespraat
 • BIM
 • Ik ga EMB
 • Schoolplan
 • Zoem
 • Kanjers in de keuken
 • Kunst project
 • Thema gericht, seizoensgericht, beleven van de feestdagen

Jubileum

In mei 2023 vieren we TIEN jaar Zomerkind. Deze tien jaar hebben veel gebracht, want...

 • We hebben van Stichting Zomerkind een professionele organisatie kunnen maken.
 • We hebben een prachtig KDC en OC met twee geweldige teams.
 • We hebben een Stichting waar meer dan 20 medewerkers werken met een vast team van zo'n 50 vrijwilligers.
 • We hebben 15 kinderen en jongeren die met plezier dagelijks naar Zomerkind toe komen.
 • We hebben tevreden ouders, want…
  • Goede, kundige, betrokken en liefdevolle zorg en begeleiding
  • Een fijne plek, goede sfeer, prettig pedagogisch klimaat
  • Korte lijnen, nauw contact, kleinschalige organisatie
  • Er is sprake van groei en ontwikkeling, blijvend aandacht voor individuele doelen
  • Zien van mogelijkheden, out of the box denken, inventief zijn
  • Multidisciplinair werken, integratie van therapieën
  • Aandacht voor extra projecten, initiatieven en bijzonderheden
  • Altijd met elkaar aan de Plus werken
  • Met elkaar het beste voor de kinderen en jongeren willen, samenwerken met belang van kind/jongere voorop
  • Er voor elkaar zijn
  • Balans tussen betrekken van ouders en ontlasten van ouders