Team Zomerkind

Wij wandelen voor Zomerkind!

Opgehaald

9.065
101% bereikt van het totaalbedrag € 8.960

Nog te gaan:

Stichting Zomerkind is ontstaan als ouderinitiatief, omdat de betreffende ouders een andere en betere dagbestedingsplek voor hun eigen kinderen wilden. Zo geschiedde!

In 2013 heeft de stichting een Kinderdagcentrum (KDC) Plus en in 2020 het Ontwikkelcentrum (OC) Zomerplus geopend. Het KDC biedt dagbesteding aan kinderen en het OC aan jongeren vanaf 18 jaar. Alle kinderen en jongeren zijn (zeer) ernstig meervoudig beperkt. Beide locaties zijn gehuisvest in Nieuw-Beijerland. 

Stichting Zomerkind staat voor maximale individuele aandacht, een individueel zorgplan en een gevarieerd en op maat gemaakt dagprogramma met specifieke intensieve aandacht voor ontwikkeling, communicatie en beweging. Er is sprake van professionele en liefdevolle verzorging en begeleiding van de kinderen en jongeren binnen een gezond leefklimaat. Ouders worden optimaal betrokken bij het reilen en zeilen van de stichting en uiteraard bij de zorg voor hun eigen kind. Er zijn korte lijntjes, een open communicatie en lage overheadkosten door inzet van vele vrijwilligers in alle lagen van de organisatie.

Zomerkind is een prachtige, bijzondere en unieke plek, waar onze kinderen, jongeren en ouders graag komen. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten en mag zijn wie hij of zij is.

“Als je de kwaliteiten van een kind niet kent, blijf dan van de beperkingen af”.

Het welbevinden en het welzijn van de kinderen en jongeren staat voorop. Natuurlijk wordt er op alle fronten naar gestreefd dat kinderen en jongeren zich binnen hun eigen mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Juist omdat de ontwikkeling van de EMB doelgroep heel moeizaam  verloopt, is het cruciaal dat er naar elke mogelijkheid gezocht wordt. Juist vanwege de werkwijze, die op Stichting Zomerkind gehanteerd wordt, blijkt dat de kinderen en jongeren wel degelijk in staat zijn tot ontwikkeling.

In 2023 heeft Team Zomerkind voor het eerst meegedaan aan de mega wandelmarathon. We hebben hiermee een ongelofelijk mooi bedrag voor de eigen stichting opgehaald. We zijn iedereen dankbaar voor de support en sponsoring. Daar blijft het natuurlijk niet bij… op 25 mei 2024 zal Team Zomerkind wederom aan de start van de marathon verschijnen. Doe jij met ons mee? We zouden graag ons team uitbreiden. Elke loper of roller is welkom! Graag zelfs. En natuurlijk hopen we ook op financiële support. We zijn blij met elke donatie.

Binnen Stichting Zomerkind zijn er altijd wensen voor extraatjes, nieuwe materialen, inzet van extra begeleiders of voor het pimpen en verbeteren van onze locaties. We hopen op ieders steun. De kinderen en jongeren zijn jullie dankbaar voor elke vorm van support. 

www.zomerkind.nl

Marathongeld 2023

Leuk om te delen wat er met vorige marathon-sponsoring gedaan is.

  • Cosmo knoppen (schakelknoppen voor bij de ipad) voor het OC
  • Een digibord voor het KDC
  • Een materialen wagen voor in het zwembad
  • En diverse kleine spel- en ontwikkelingsmaterialen op beide locaties. Voor het kdc betekent dit schakelspeelgoed, knoppen en time timers.

Er zullen komende weken foto’s geplaatst worden!