Hilverbeek Almelo

Bewegen is gezond!

Opgehaald

35
1% bereikt van het totaalbedrag € 2.500

Nog te gaan:

Wij wandelen mee om aandacht te vragen voor jongeren met een beperking.

Wij willen hen aanmoedigen, uitdagen en enthousiast maken om meer te bewegen!

Bewegen is voor hen niet vanzelfsprekend. Dat komt omdat ze voor beweging vaak afhankelijk zijn van anderen.

Reguliere activiteiten en sportclubs zijn vaak niet geschikt.

Wij willen ervoor zorgen dat de jongeren voldoende beweeg mogelijkheden hebben op de locatie waar ze wonen!